Cutting Toolsเปรียบเทียบสินค้า (0)


CT26M

CT26M

เอ็นมิล 4ฟัน กัดหยาบ  ..

฿0 - 0.00%

CT26N

CT26N

ROUGHING END MILLS 4 FLUTES HSS-E LONG LENGTH COARSE TEETH..

฿0 - 0.00%

CT26Q

CT26Q

เอ็นมิล 4 ฟันโคบอล 8%..

฿0 - 0.00%

CT26V

CT26V

เอ็นมิล 4 ฟันคาร์ไบด์..

฿0 - 0.00%

CT26T

CT26T

เอ็นมิล 4ฟัน คาร์ไบด์-ยาว..

฿0 - 0.00%

CT26Z

CT26Z

เอ็นมิล 2ฟัน-ยาว-ทอง..

฿0 - 0.00%

CT26W

CT26W

เอ็นมิล 2ฟัน คาร์ไบด์..

฿0 - 0.00%

CT26U

CT26U

เอ็นมิล 2ฟันคาร์ไบด์-ยาว..

฿0 - 0.00%

CT26P

CT26P

เอ็นมิล 4 ฟันกัดหยาบ-ทอง..

฿0 - 0.00%

CT26X

CT26X

เอ็นมิล 2ฟัน คาร์ไบด์หัวบอล..

฿0 - 0.00%

CT26Y

CT26Y

เอ็นมิล 2 ฟัน-ทอง..

฿0 - 0.00%

CT26S

CT26S

 เอ็นมิล 4ฟันคาร์ไบด์กัดหยาบ..

฿0 - 0.00%

CT26O

CT26O

SOLID CARBIDE END MILLS 2F / 3F 450/500/550/600 (ALUMINIUM CUTTING)..

฿0 - 0.00%

CT26L

CT26L

เอ็นมิล 2ฟัน หัวบอล-ทอง..

฿0 - 0.00%

CT26O

CT26O

เอ็นมิลบอล คาร์ไบด์ 2ฟัน/3ฟัน(อะลูมิเนียม) 450/500/550/600..

฿0 - 0.00%

แสดง 16 ถึง 30 ของ138 (10 หน้า)